POZVÁNKA

Vzdelávací seminár

Len informovaný pacient sa včas dostane k tým správnym dverám

Dátum: 15. novembra 2016

Čas: 10,30 - 14,30 hod

Miesto konania: Prešovská 39, 821 08 Bratislava

Program:

10,00 - 10,30: Registrácia účastníkov

10,30 - 11,30: Európska charta práv pacientov v podmienkach SR

11,30 - 12,30: Práva a povinnosti občana ŤZP a chronicky chorého občana

12,30 - 13,30: Obed

13,30 - 14,30: Práva a povinnosti rodičov detí s ŤZP a chronicky chorých detí

Svoju účasť
potvrďte do 10.11.2016 emailom na: ipac@cetrum.sk alebo poštou
na adresu: Informovaný pacient, o.z., Prešovská 39, 821 08 Bratislava.


projekt je realizovaný s podporou