Svetové, medzinárodné a iné dni súvisiace so zdravím

  4. februárSvetový deň proti rakovine
   6. februárMedzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov
  11. februárSvetový deň chorých
  28. februárMedzinárodný deň zriedkavých ochorení
    3. marecMedzinárodný deň sluchu a počutia
    8. marecMedzinárodný deň žien
  14. marecSvetový deň obličiek (2. marcový štvrtok)
  21. marecMedzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie
Svetový deň Downovho syndrómu
  22. marec Svetový deň vody (rezolúcia VZ OSN 47/193 z roku 1991)
  24. marecSvetový deň TBC (uznesenie WHA 50.21 z roku 1997)
    2. aprílSvetový deň povedomia o autizme
    7. apríl Svetový deň zdravia (uznesenie WHA 2.3/1949)
  11. aprílSvetový deň Parkinsonovej choroby
  17. aprílSvetový deň hemofílie
  18. aprílEurópsky deň práv pacientov
  24.-30. apríl Svetový imunizačný týždeň
  25. aprílSvetový deň malárie
  28. aprílSvetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
    5. máj Svetový deň čistých rúk
    7. májSvetový deň astmy (1. májový utorok)
    8. májSvetový deň Červeného kríža
    9. májSvetový deň melanómu
  10. máj Svetový deň - Pohybom ku zdraviu
  12. májMedzinárodný deň zdravotných sestier
  15. májMedzinárodný deň rodiny
  22. májMedzinárodný deň biodiverzity
  29. májSvetový deň sclerosis multiplex
  31. máj Svetový deň bez tabaku (uznesenie WHA 42.19/1989)
   4. júnMedzinárodný deň nevinných detských obetí násilia
    5. júnSvetový deň životného prostredia
  14. júnSvetový deň darcov krvi
  20. júnSvetový deň utečencov
  26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami
   8. júlSvetový deň alergií
  11. júlSvetový deň populácie
  25. júlSvetový deň bezpečnosti pacientov
  28. júlSvetový deň hepatitídy
    1.-7. augustSvetový deň dojčenia
    9. augustMedzinárodný deň pôvodných obyvateľov
  12. augustMedzinárodný deň mládeže
  19. augustSvetový humanitárny deň
    8. septemberSvetový deň prvej pomoci
  10. septemberSvetový deň samovrážd
  12. septemberSvetový deň ústneho zdravia
  21. september Svetový deň Alzheimerovej choroby
  28. septemberSvetový deň besnoty
  29. september Svetový deň srdca
    1. október Medzinárodný deň starších
    2. októberSvetový deň bez násilia
  10. október Svetový deň duševného zdravia
  10. októberSvetový deň zraku (2. októbrový štvrtok)
  12. októberSvetový deň reumatizmu
  13. októberSvetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti
  15. októberSvetový deň bielej palice
  16. október Svetový deň potravy
  17. októberMedzinárodný deň pre odstránenie chudoby
  20. októberSvetový deň osteoporózy
  24. októberDeň Organizácie spojených národov
  29. októberSvetový deň psoriázy
  12. novemberSvetový deň pneumónia
  13. novemberSvetový deň nevidiacich
  14. novemberSvetový deň diabetu (od roku 1991)
  17. novemberSvetový deň predčasne narodených detí
  18. novemberEurópsky deň povedomia o  antibiotikách
  20. novemberSvetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (od roku 2003 - 3. novembrová streda)
  21. novemberSvetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd (3. novembrová nedeľa)
  25. novemberMedzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách
    1. december Svetový deň AIDS (od roku 1988)
    3. decemberMedzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím
  10. decemberDeň ľudských práv

Iné

  21. novemberMedzinárodný deň bez fajčenia (3. novembrový štvrtok)
  46. týždeňEurópsky týždeň boja proti drogám