-------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepatrí

Kompetentný orgán

1. Výklad zákonov

Gestor právnych predpisov v zdravotníctve je Ministerstvo zdravotníctva SR      

2.  Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Príslušný samosprávny kraj (VÚC)
3. Etika /správanie sa/, prístup zdravotníckych  pracovníkovRiaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, príslušná komora zdravotníckych pracovníkov, VÚC
4. Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia)
  
5. Odmietnutie poskytnúť zdravotnú starostlivosť (vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti) 

VÚC

6. Činnosť pohrebných služiebŽivnostenský úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
7. Povolenia poskytovateľov na výkon činnostiMinisterstvo zdravotníctva SR, VÚC
8. Dohľad nad lekárenskou starostlivosťouVÚC
9. Ochrana zdravia, epidemiológia, hygiena životného prostrediaÚrad verejného zdravotníctva
10. PráceneschopnosťMinisterstvo zdravotníctva SR, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, Sociálna poisťovňa
11. Invalidný dôchodokSociálna poisťovňa
12. Nemocenské dávkySociálna poisťovňa
13. Ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, posudky)Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
14. Kompenzačné príspevkyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní. Úrad náhradu škody nerieši. 
 

Zákony.pdf

Vyhlášky.pdf

Nariadenia.pdf

Opatrenia.pdf