Informovaný pacient /IPAC/ je občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej. 

 Formy napĺňania poslania IPAC:

  • predkladanie, pripomienkovanie a presadzovanie legislatívnych návrhov,
  • sociálnoprávne poradenstvo,
  • vydávanie a rozširovanie informačných a edukačných materiálov a časopisov v oblasti sociálnej, zdravotnej, kultúrnej,
  • organizovanie vzdelávacích a informačných podujatí,
  • vzdelávanie pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených.