Linky

Zdravotné poisťovne
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.https://www.vszp.sk/  
Dôvera zdravotná poisťov§a, a. s.https://www.dovera.sk /               
Union zdravotná poisťovňa, a. s.https://www.unionzp.sk/  
Linky o zdravotníctve
Úrad verejného zdravotníctvahttps://www.uvzsr.sk/  
Národné centrum zdravotníckych informáciíhttps://www.nczisk.sk/  
Štátny ústav pre kontrolu liečiv         https://www.sukl.sk/  
Linka záchranyhttps://www.linkazachrany.sk/  
Zoznam zdravotníckych zariadeníhttps://www.zzz.sk/  
Lekári na Slovensku

https://www.nasilekari.sk  , https://www.tvojlekar.sk  

Slovenská lekárska komorahttps://www.lekom.sk/  
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiekhttps://www.sksapa.sk/  
Slovenská komora zubných lekárovhttps://www.skzl.sk/  
Asociácia súkromných lekárovhttps://www.aslsr.sk/   
Slovenská lekárska únia špecialistovhttps://www.slus.sk/  
Slovenská lekárnická komora    https://www.slek.sk/  
Asociácia lekárnikov Slovenskahttps://www.als.sk/  
Health Police Institutehttps://www.hpi.sk/ 
Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov a kvalitnú starostlivosť                             

https://www.pasq.eu  

Európske pacientské fórum

https://www.eu-patient.eu  

Iné

https://www.zdravie.sk/    https://www.health.sk/