Spolupráca Svetovej zdravotníckej organizácie  a Slovenskej republiky

    História: Československo patrilo medzi zakladajúcich členov SZO (1948). Po rozpade ČSFR sa Slovenská republika stala novým členom SZO sukcesiou 3. februára 1993. Od roku 1994 sa na Slovensku začal realizovať program EUROHEALTH program spolupráce WHO/EURO s transformujúcimi sa krajinami, ktorého cieľom bolo podporiť rozvoj efektívnych služieb verejného zdravotníctva a aktívne sa zúčastňovať diania v medzinárodnom a globálnom zdravotníctve . Za týmto účelom bola zriadená aj Kancelária SZO v Slovenskej republike (WHO Country Office in the Slovak Republic).

    Spolupráca medzi SZO a SR prebieha na báze dvojročných dohôd o spolupráci

    Dvojročná dohoda o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom SZO pre Európu (Biennial Collaborative Agreement ):