Spolupráca a podpora


Vydávanie informačných a edukačných materiálov a časopisov pre pacientov

v roku 2016 podporila spoločnosť GSK

Vzdelávací seminár z cyklu

Len informovaný pacient sa včas dostane k tým správnym dverám

v roku 2016 podporilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava