Spolupráca a podpora


 

V roku 2017 ďakujeme za podporu našich projektov

Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

SSVPL